Türkiyenin en büyük dilekçe örneği sitesine hoş geldiniz aradığınız tüm dilekçe örnekleri burada

Evlenmenin Yasaklanması Meni Dilekçe Örneği

avukatsiz-bosanma-dilekcesi-ornegi

Sayın okurlarımız sıkça sorulan sorularda bugün evlenmenin yasaklanması meni konumuz yer almaktadır. Kısa bir dilekçe yolu ile hukuken onaylanması daha kolaydır.

TESTLER POZİTİF ÇIKTIĞINDA EVLENMENİN HUKUKSAL SONUCU
Testlerin eş adaylarının isteyerek veya istemeyerek verdiği rıza sonucu yapılan testlerin bazılarının pozitif çıkması durumunda yani evliliğe engel olduğu iddia edilen hastalıklardan bazılarının var olması durumunda evlenme başvurusu reddedilebilir mi? Hukuk devletinde kişilik haklarının genelgelerle veya iç yazışmalarla değil, yasalarla sınırlandırılması ve sınırlamaların hakkın özüne dokunmaması gerekir. Anayasada tanınan maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkının kapsamına evlenme de girer, kişi medeni haklarını kullanarak maddi ve manevi varlığını geliştirebilir. Evlilik öncesi test ve muayenelerin yasallığı ve evlenme hakkına ne ölçüde sınırlandırma getirdiği sorgulandığında daha önce de belirtildiği gibi TMK’nin UHK hükümlerini yürürlükten kaldırması karşısında sadece akıl hastalığı yasal bir evlenme engelidir. Diğer test ve muayenelerin bu bağlamda hiçbir yasal dayanağı yoktur.
Diğer yandan bir yasa çıkarılarak bu testlerin yasal dayanağa kavuşturulması durumunda da bu hastalıkların varlığının evlenmeye engel olduğunun kabul edilmesi hakkın özüne dokunan niteliktedir; çünkü sınırlama, hakkı tamamen kullanılamaz duruma getirmektedir. Akıl hastalığı, yasal bir engel olarak karşımıza çıksa da akıl hastalarının evlenme hakkı, evlenme tıbbi bir sakınca oluşturduğu ölçüde sınırlanmaktadır. Ancak bu sakınca eşlerin evlilik birliğini yürütmelerinde söz konusu değil de hastalık kalıtsal yolla geçecek nitelikte olduğu için söz konusu ise kanımızca bu durumda evlenmeye izin verilmemesinin ölçülü bir sınırlama olduğu söylenemez. Dolayısıyla yapılan testler sonucunda hastalığın varlığı belirlense dahi kişilerin evlenme başvurusu sırf bu nedenle reddedilemez. Hakkı kullanılamaz duruma getirmeden eş adaylarının aydınlatılma amacıyla aile planlama merkezlerinde hekime danışmakla yükümlü tutulması, hem amaca uygun düşer, hem de hakkın özüne dokunmayan bir sınırlandırma olur

DİLEKÇENİN ÖRNEĞİ

dilekce

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *

*